Beste organisator, voor het aanvragen van film, evenemententerras, manifestaties en trouwstoeten kan u enkel nog een dossier indienen via ons nieuwe evenementenloket via deze link: https://evenementenaanvraag.antwerpen.be/.
U heeft hiervoor een a-profiel nodig dat u hier kan aanmaken.
Aanvragen van evenemententerrassen, manifestaties en trouwstoeten via dit platform kunnen we niet meer behandelen.

Beste stadsmedewerker, voor nieuwe aanvragen kan u enkel nog een dossier indienen via ons nieuwe evenementenloket via deze link: https://evenementenaanvraag.antwerpen.be/.
U heeft hiervoor een m-profiel nodig.
Aanvragen aangemaakt door stadsmedewerkers via onderstaand platform kunnen we niet meer behandelen.

Unable to connect to the remote server

Registratie


Gelieve uw gegevens in te geven om u te registreren op onze toepassing. Het paswoord wordt U toegestuurd per email. Via email dient U ook uw registratie te vervolledigen.
Emailadres:
Aanspreektitel:
Voornaam:
Naam:
Straat:
Huisnummer:
Bus:
Postcode:
Gemeente:
Land:
Tel/GSM:
Gelieve de verificatiecode die verborgen zit in de afbeelding in te geven.
verificatiecode